Klasseinndeling
Klasseinndeling iht Rallyreglementet art 4.4 - Int klasser
Kl. 1 Gr.A over 2000 ccm inklusive WRC-biler/-tillegg homologert i 2011 og tidligere. A+B+C-førere
Kl. 2 S2000 Rally 1,6 turbo med 30 mm restriktor, S2000 Rally uten turbo, gruppe R4 og R5. A+B+C-førere
Kl. 3 Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere
Kl. 4 Gr.A, R2C og R3C 1601 - 2000 ccm, Super 1600, R3T (maks. 1600 ccm) og R3D (maks. 2000 ccm) A+B+C-førere
Kl. 5 Gr.A og R2B, 1401 - 1600 ccm A+B+C-førere
Kl. 6 Gr.A maks. 1400 ccm A+B+C-førere
Kl. 7 Gr.N 1601 - 2000 ccm A+B+C-førere
Kl. 8 Gr.N og R1B, 1401 - 1600 ccm A+B+C-førere
Kl. 9 Gr.N og R1A, maks. 1400 ccm A+B+C-førere
Klasseinndeling iht Rallyreglementet art 4.4 - Nasj klasser
Kl. 10 Gr.H over 2000 ccm A+B+C-førere
Kl. 11 Gr.H 1601-2000 ccm A+B+C-førere
Kl. 12 Gr.H maks. 1600 ccm A+B+C-førere
Kl. 13 Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N ekskl. WRC-biler /-tillegg A+B+C-førere
Kl. 14 Gruppe H Førere 45 år +
Kl. 15 Gr. 1-4 t.o.m. periode I (1981) etter FIAs App. K (2WD)
Krav om gydlig FIA HTP fom. 2018
 
Kl. 17 Volvo original A+B+C-førere
Kl. 19 Debutanter D-førere
Kl. 20 Ungdom U-førere

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"